การศึกษาสิงคโปร์

การศึกษาสิงคโปร์ ประเทศที่มีระบบการศึกษาดี ติดอันดับโลก

“สิงคโปร์” ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ใกล้บ้านเรา ซึ่งระบบการศึกษาของสิงคโปร์นั้นถือว่าดีมาก ดังนั้นสิงคโปร์จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับเด็กไทยที่สนใจจะเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งควรลองหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ เพราะ ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์ เอื้อในการศึกษาต่อมากมาย

ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์ ประเทศที่มีระบบการศึกษาดี ติดอันดับโลก

  • การศึกษาสิงคโปร์กำลังจะยกเลิกการสอบในระดับชั้นต่าง ๆ ซึ่งในสิงคโปร์ได้เตรียมการจะยกเลิกการสอบของเด็กที่เรียนในหลายระดับชั้น โดยจะใช้ผลรายงานการวัดการเรียนรู้จากครูผู้สอน เพราะเขาเห็นว่าเด็กจะไม่ค่อยมีความสุขหากเอาแต่มุ่งไปที่การทำเกรด เด็กจะรู้สึกกดดันและเครียดจนเกินไป ซึ่งสิ่งที่สำคัญกว่าเกรดที่ดีก็คือความสุขและการรู้จักการเรียนรู้การใช้ชีวิตนั่นเอง
  • การศึกษาสิงคโปร์ได้ใช้ภาษาอังกฤษ แม้ว่าภาษาราชการของสิงคโปร์จะมีมากถึง 4 ภาษาด้วยกัน คือ ภาษาอังกฤษ จีนกลาง มลายู และทมิฬ แต่เด็ก ๆ ก็จะพูดภาษาอังกฤษกันเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อได้เรียนที่สิงคโปร์เด็กจึงมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว
  • การศึกษาสิงคโปร์นั้นจะเข้มข้น โดยมีความเอาจริงเอาจัง ในการเน้นการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติว่าได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการเรียนที่เด็กสามาถนำไปประยุกต์ใช้ในแขนงต่าง ๆ ได้จริง

การศึกษาสิงคโปร์

ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์การศึกษาในระดับต่าง ๆ แยกออกเป็นระดับได้ ดังต่อไปนี้

ระดับประถม  เมื่อจบชั้น ป. 6 จะต้องทำข้อสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE) โดยจะตัดสินว่าเด็กจะเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนใด ซึ่งจะดูจากคะแนนสอบที่ได้ ดังนั้นเด็กจึงได้เรียนสอดคล้องกับความสามารถและตามความชอบของตน

ระดับมัธยม  การเรียนต่อในระดับมัธยมของสิงคโปร์ จะต้องสอบเข้าโดยใช้วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ในทุกโรงเรียน ดังนั้นผู้ที่ได้ภาษาอังกฤษจึงได้เปรียบมากกว่า รวมทั้งยังแบ่งหลักสูตรให้เลือกเรียนได้ตามใจ คือ หลักสูตรปกติ หลักสูตรเร่งรัด และหลักสูตรพิเศษ ซึ่งนอกจากนี้เมื่อเด็กจบชั้น ม. 3 เด็กจะสามารถเลือกเรียนได้หลายทางตามความถนัด คือ สายวิทย์ สายศิลป์ และสายวิชาชีพ

ระดับเตรียมอุดมศึกษา  เป็นการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมทุกอย่างก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทำให้เด็กมีพื้นฐานทางวิชาการและการปรับตัวที่ดีเยี่ยม

ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์นั้นมีไม่มาก แต่ก็เป็นเลิศและมีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ที่มีสาขาครอบคลุมวิชาเรียนเกือบทั้งหมด

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ vitro4u.com

Releated