ร.ร.วัดบวรมงคล ทอดผ้าป่าหาเงินทุนการศึกษาช่วยเด็กนักเรียน

ร.ร.วัดบวรมงคล ทอดผ้าป่าหาเงินทุนการศึกษาช่วยเด็กนักเรียน

นายชาตรี จินดามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดบวรมงคลพร้อมคณะครูฯ สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าฯ เครือขายผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเนื่องในวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 68 ปี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่โรงเรียนวัดบวรมงคล ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โดยในช่วงเช้าทางโรงเรียนได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ มีพระสงฆ์ 9 รูปทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำพิธีทอดผ้าป่าสามมัคคี วัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษานักเรียนและนักกีฬาที่เรียนดี พร้อมทั้งพัฒนาห้องเรียนอาชีพ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดบวรมงคลได้รับเงินร่วมทำบุญ จำนวนทั้งหมดเบื้องต้นในวันนี้เป็นจำนวนเงิน 586,072.82 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณต่อผู้มีจิตศรัทธา มา ณ โอกาสนี้

นายชาตรี เปิดเผยอีกว่าวัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี และนักกีฬาที่มีผลการเรียนดี รวมถึงการพัฒนาห้องเรียนอาชีพ และห้องปฏิบัติการต่างๆ สำหรับที่ต้องทอดผ้าป่าการศึกษามาเป็นทุนการศึกษา และพัฒนาห้องเรียน ทุนการศึกษาถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียน ขณะเดียวกันทุนดังกล่าวก็จะถูกหมุนเวียนมาเป็นรายได้ของสถานศึกษาสำหรับการจ้างครูอัตราจ้างในสาขาที่ขาดแคลน แม่บ้าน ยาม ที่โรงเรียนต้องหาเงินมาจ้างเองเมื่ออัตรากำลังที่มีอยู่เกษียณอายุราชการไป

ส่วนโครงการต่าง ๆของโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาห้องเรียน ก็ติดข้อจำกัดจากงบประมาณรายหัวที่โรงเรียนขนาดเล็กก็จะได้จำนวนเงินที่น้อยเพราะยอดเงินที่ได้มาจากจำนวนเด็กคูณด้วยเงินจัดสรรต่อคนต่อปี ซึ่งเมื่อโรงเรียนนำไปใช่จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ก็แทบจะหมด ไม่เพียงพอจะไปพัฒนาในด้านอื่น อย่างเช่นอาคารสถานที่ที่ทรุดโทรม ห้องเรียนที่ไม่ทันสมัย ก็ได้รับงบจัดสรรมาไม่เพียงพอ หรือได้มาก็ไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และพื้นกระเบื้องห้องระเบิดเป็นฝุ่น แต่เมื่อพิจารณาตัดงบแล้วจะให้โรงเรียนที่ขอเปลี่ยนหลังคาก่อน เพราะถือว่าสำคัญกว่า

ร.ร.วัดบวรมงคล ทอดผ้าป่าหาเงินทุนการศึกษาช่วยเด็กนักเรียน

ด้าน อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบวรมงคล ได้กล่าวถึงกรณีปัญหาต่างๆ ว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนได้รับผลกระทบต่อผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งขาดรายได้ทำให้นักเรียน จำนวนหนึ่งไม่มีเงินมาชำระค่าเทอม เหตุที่รายได้จากค่าเทอมไม่พอ

เมื่อถามว่าทำไมไม่ทวงจากเด็ก ก็ได้คำตอบว่า เพราะระเบียบของ สำนักงานการศึกษาพื้นฐาน ระบุไว้ว่า การเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าเทอม ระบุว่า เป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งผู้ปกครองที่พร้อมจำนวนหนึ่งก็จ่าย แต่จำนวนมากก็ไม่จ่าย ซึ่งทวงถามก็ไม่ได้ และผู้ปกครองของเด็ก นักเรียน จำนวนมากก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจ ทางโรงเรียนพร้อมด้วยครูปัจจุบัน สมาคมครูผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าฯ รวมถึงศิษย์เก่ารุ่น 16 ได้ตระหนักต่อปํญหาในกรณีดังจึงกล่าวต้องช่วยกันระดมหาทุนสนับสนุนโดยวิธีต่างๆ อย่างทอดผ้ป่าในวันนี้

และเมื่อถามว่าโรงเรียนจะทำอะไรได้บ้างถ้าเด็กไม่จ่ายค่าเทอม เด็ก ม.3 และ ม.6 ก็สามารถจบได้ตามหลักสูตรได้รับบริการจากโรงเรียนตามปกติ โรงเรียนทำได้เพียงขอความร่วมมือและความเห็นใจจากผู้ปกครองที่มีความพร้อมจ่ายค่าเทอม แต่ปัญหาดังกล่าวก็วนกลับไปที่กระบวนการข้างต้นคือการหาเงินเอง ซึ่งการทอดผ้าป่าการศึกษาก็เป็นเพียงวิธีการเงินอย่างหนึ่งเพื่อมาช่วยแก้ปัญหา แต่ก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาวแต่อย่างใด

นายชาติชาย ยังได้กล่าวต่ออีกว่า จึงขอฝากไปยังหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ได้โปรดช่วยลงมาร่วมแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง เพราะเท่าที่ทราบยังมีโรงเรียนที่อยู่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกจำนวนไม่น้อยที่มีปํญหา ซึ่งจริงๆ แล้วในแต่ละปีกระทรวงศึกษาธิการ มีงบประมาณจากรัฐบาลมากมาย แต่กลับนำงบไปใช้เป็นงบสร้างภาพ ทอดทิ้งปัญหาให้ทางโรงเรียน ปล่อยให้สมาคมครูผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า ที่ต้องผนึกกำลังทรัพย์ เพื่อมาแก้ปัญหาแบบปีต่อปี โดยไม่ได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐบาลแบบนี้ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ vitro4u.com

แทงบอล

Releated